Pandy jsou 58. oddíl dětí a mládeže mezinárodní organizace Pathfinder. Po celé republice je z této organizace cca 90 aktivních oddílů.

Našim domovem je město Brno. Scházíme se každé pondělí od 17:00 do 19:00 na Střední 10 v prostorách budovy Církve adventistů sedmého dne. Schází se zde děti navštěvující třídy ZŠ (preferujeme ukončenou první třídu a schopnost číst a psát).

Historii, význam, hlavní cíle a myšlenky mezinárodní organizace Pathfinder můžete najít na oficiálních stránkách.

Na Střední 10 se v pondělí pravidelně schází i starší kamarádi, a to taky od 17:00 do 19:00. Jejich aktivity můžete sledovat na plejady.cz.