Přijměte pozvání na Noc kostelů, kde po úvodu zazpíváme dalších pár písní, podobně jako na Dětském zpěvavém večeru.