Letos jsme se mohli společně s dětmi scházet ve sboru na Střední skoro celý týden, až na dvě výjimky, a číst si společně přednášky. Přemýšlet nad tématem misie a zkoušet něco prakticky.

V pondělí jsme měli možnost využít část schůzky Pand a obohatit se o přednášku, diskuzi a nakonec i o něco praktického. Děti měly za úkol vymyslet, jak by se dalo pomoci určitým skupinám lidí v našem městě. Dvě ze tří skupin dětí se zaměřily na kategorii seniorů a vymyslely aktivity, které bychom mohli v brzké budoucnosti uskutečnit. Poslední skupina se zaměřila na hendikepované. Bylo z pohledu staršího hezké vidět, že děti vnímají potřeby druhých a nejsou jim lhostejné.

Jsme vděčni Pánu Bohu, že jsme mohli prožít týden modliteb ve společnosti dětí. Jsme rád za to, že jsme se mohli navzájem obohatit. Často potřebujeme ještě ničím nezkažený pohled dětí a podívat se tak na lidi okolo sebe. Dokola mě osobně zaráží, s jakou upřímností děti dokáží pojmenovat problémy nebo potřeby druhých lidí a najít i řešení. Vlastně často evangelizují, aniž by o tom věděly. Můžeme být vděční za to, že máme v našem sborovém společenství dětí, které nás, starší, mohou posouvat dál a naopak.

Za všechny ty, kteří se podíleli na vedení dětských modlitebních přednášek Vašek

cci15112016 cci15112016_0001
cci15112016_0002 cci15112016_0004

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *