První listopadovou neděli jsme se vydali na první společnou Pandí výpravu. Počasí nám přálo velice, a tak jsme si jej mohli dosyta užít na kopci za Boby.

Zde po seřazení do skupinek a představení pokřiků nás čekalo 10 stanovišť. Některá byla těžší a jiná zase lehčí – opakovali jsme základní biblické znalosti, zvířátka na statku i v lese, názvy stromů, šifrování, bystřili paměť, dozvídali se něco o Brněnských rodácích a opakovali znalosti o Brnu nebo rozmotávali spletitost rodinných vztahů. Vše jsme zakončili stavbou domečků z přírodnin a vybíjenou, kdy se obzvláště někteří z kopce pro míč pořádně naběhali.

Byla to velmi příjemná neděle a při vyhodnocení byly dokonce družinky ve svých výsledcích vyrovnané. Věříme, že si všichni společný čas užili a těšíme se na další společnou akci!

Berry

Fotografie na rajčeti.