Profilový obrázek

Berry

          

 

pandybrnorajce.net

pandybrnorajce.net

 

pandybrnorajce.net

   

 

pandybrnorajce.net

Jako každý rok, ani letos jsme nenechali v zimě zatuhnout svaly a protáhli se se starším oddílem na lezecké stěně.

 

pandybrnorajce.net

 

 

pandybrnorajce.net

 

pandybrnorajce.net

 

 

pandybrnorajce.net

Srdečně zveme jménem mladší mládeže na program pro děti, viz plakátek.

Přijměte pozvání na Noc kostelů, kde po úvodu zazpíváme dalších pár písní, podobně jako na Dětském zpěvavém večeru.