Schůzky

Po nekonečných 3 týdnech jsme se sešli. Sice nás bylo méně, ale užili jsme si to i tak. Po zahájení se nás Dáda ptala, jak jsme se měli a pak nám povídala o Davidovi a Goliášovi – i my dnes bojujeme s obry. Pak s námi Lea probírala pořadí knih Nového zákona, Stela základy stanování a s Berry jsme se učili uzlařskou regatu. Když už byly uzlovačky svázané, tak jsme si hráli na podlézání, přeskakování a švihadlo. A rozloučili se pár písničkami od Nohavici. Bylo to moc fajn.

Dnes jsme začali nový příběh – o pomazání Davida. Lea s námi zopakovala pořadí knih starého zákona, udělala nám malý testík a kdo už pořadí knih uměl, dostal sladkou odměnu. Dáda s námi zopakovala uzly balením dárku, Lenka ukázala zkracovačku a pak jsme s Dádou vyráběli překrásné svícínky, kterými budeme moci někomu udělat radost. A uvidíme se až za tři týdny, 8. 1. 2018!

Dáda měla před sebou těžký úkol – probrat s námi Saulovo vládnutí od toho, kdy měl přízeň Pána Boha, až do doby, kdy ho zavrhl. S Berry jsme se pak učili pořadí knih SZ, s Lenkou lodní uzel a rybářskou smyčku, tzv. autíčka. Pavel nám dal za úkol vymýšlet po družinkách vědomostní otázky, na které jsme museli znát odpověď. A že to byly různorodé oblasti! Od Bible, přes zeměpis až po naše zámky. Na uvolněnou a rozloučenou jsme hráli rybičky alá kačeři 🙂

Bylo poznat, že je zima a že jsou Pandy nemocné a unavené po Písmákovém výletu. Řekli jsme si pár chyb z testů, četli o zvolení Saula za krále a zazpívali se. S Lenkou jsme zopakovali uzly, které už umíme, a doučili se ambulantní uzel. Berry nám pak kontrolovala deníky a odborky a zbytek hrál s Dádou různé hry. Za odměnu jsme všichni dostali bonbónky za účast v Praze a snahu!

Dnes jsme opakovali příběh povídáním a pak si to raději přečetli, protože jsme byli trošku popletení. Kterak byl Saul pomazán za krále. Ještě jsme si zopakovali a ukázali nové KPZ, s Lenkou opakovali osmičku a učili se dračí uzel. Ještě, že se to dá naučit pohádkou. Pavel pak měl pro nás perfektní scrabble, takže jsme si zapotili hlavinky. Tak se nás Berry na konec ptala, jakou barvu měla čápova čepička, kterou ztratil 🙂 Zkrátka, schůzka jak má být!

Protože bylo po výpravě, naše účast byla velmi nízká. Pokračovali jsme v Bibli – jak si Izraelité vynutili krále. Začali jsme také nové dovedností téma s Lenkou – uzly, a to rovnou osmičkou, která se nám bude hodit na prosincové lezení. Prohlédli jsme si kápézetky, mluvili o jejím používání. A za odměnu a pro obveselení hráli chvíli deskové hry.

Poslední schůzka se stromy… Pokračujeme v Biblických starozákonních příbězích, a to Samuelovou modlitbou. Dáda s námi opakuje vše, co jsme se o stromech naučili a Lenka nás učí orientaci s buzolou. S Pavlem hrajeme Kuba řekl, malujeme příběhy na pokračování a prostě se smějeme!

Dnešek byl jiný, protože v naší církvi probíhá Modlitební týden. Schůzka tedy probíhala popřehazovaně – dva méně úspěšné týmy dodělaly chybějící testíky na Stezku písmáků, strejda zopakoval hvězdičky a dostali jsme plánek se Severkou, Dáda nám pověděla o ořešáku černém a s Lenkou jsme hráli podávání věcí v kolečku a ukazovací tichou poštu. Pak se klubovna naplnila dospěláky a Plejádami, kteří si s námi přišli přečíst přednášku. Společně jsme zazpívali, přečetli a pak nám strejda Martin vyprávěl svou zkušenost, která nás velmi pohltila do svého děje. Po zpívání a modlitbách zůstal čas i na popovídání a vychutnání si velké sladké Múzičkové odměny.

Dnes jsme četli poslední část na Stezku písmáků – Timoteovi a Tesalonickým. Bylo to nejtěžší, ale polovina týmů zvládla dokončit testy na 100 %! Výlet do Prahy je tedy jistý! Hodně jsme se tím zdrželi, ale strejda Martin nám pak za odměnu povídal o hvězdičkách a učili jsme se s kotoučem, který jsme si již vyráběli dříve. Pak jsme už jen s Lenkou hráli hry.

Dnes jsme byli šikovní a rychlí jako blesci! Prošli jsme příběhy ze Skutků a rovnou vypsali i testík. Nechceme se chlubit, ale jde nám to – menší mají kromě posledního testu vše na 100 %! Přestože jsme se nakonec na Díkuvzdání nesešli, cvičíme písně dál – učíme se další nové a opakujeme tu ze školek na Múzičku. Dnešní schůzka ale byla jiná – Dáda nás (tradičně) seznámila s novým stromem, smrkem. A protože se používá hlavně na papír, s papírem jsme vyráběli – něco do našeho sborečku 😉 Berry nám mezitím opravovala deníky, a tak jsme stihli spoustu práce! Už jen uklidit a zase příště!